Werkwijze

 

Onderzoeksprotocol

In haar onderzoeksprotocol beschrijft de rekenkamercommissie de richtlijnen die zij hanteert bij de uitvoering van haar onderzoek.  De rekenkamercommissie verschaft met dit protocol inzicht in haar werkwijze en draagt hierdoor bij aan de transparante sfeer waarbinnen de rekenkamercommissie haar taken wil uitoefenen.

 

> onderzoeksprotocol

 

Verordening rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout

De gemeenteraden van Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout hebben ieder afzonderlijk een gelijkluidende verordening vastgesteld waarin onder andere zijn geregeld:

  • de bevoegdheid van de rekenkamercommissie
  • de wijze waarop de leden worden benoemd
  • de vergoedingen, die de leden voor hun werkzaamheden ontvangen

 

> Verordening Rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout

 

Samenwerkingsovereenkomst

De samenwerking tussen de gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout op het gebied van de rekenkamerfunctie is in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd en door de drie  gemeenteraden vastgesteld.

 

> Samenwerkingsovereenkomst

 

> Reglement van orde

 

> Gedragscode