Werkwijze

 

Onderzoeksprotocol

In haar onderzoeksprotocol beschrijft de rekenkamercommissie de richtlijnen die zij hanteert bij de uitvoering van haar onderzoek.  De rekenkamercommissie verschaft met dit protocol inzicht in haar werkwijze en draagt hierdoor bij aan de transparante sfeer waarbinnen de rekenkamercommissie haar taken wil uitoefenen.

 

> onderzoeksprotocol

 

Verordening rekenkamercommissie Hillegom en Lisse

De gemeenteraden van Hillegom en Lisse hebben een gelijkluidende verordening vastgesteld waarin onder andere zijn geregeld:

  • de bevoegdheid van de rekenkamercommissie
  • de wijze waarop de leden worden benoemd
  • de vergoedingen, die de leden voor hun werkzaamheden ontvangen

 

> Verordening Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse 2019

 

Samenwerkingsovereenkomst

De samenwerking tussen de gemeenten Hillegom en Lisse op het gebied van de rekenkamerfunctie is in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd.

> Samenwerkingsovereenkomst

 

> Reglement van orde

 

> Gedragscode