Samenstelling

 

De rekenkamercommissie bestaat uit zes leden. De gemeenteraden van Hillegom en Lisse benoemen elk twee raadsleden uit hun midden. De raadsleden hebben een plaatsvervanger. De raadsleden worden voor een periode gelijk aan de zittingsduur van de raden benoemd. De externe leden worden voor vier jaar door de raden  - op basis van een gezamenlijke voordracht van de twee raden – benoemd. De rekenkamercommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

 

Samenstelling

Leden

 • de heer drs. P.A.M. van der Velde, extern voorzitter
 • mevrouw mr. A. van Outvorst, extern lid
 • de heer J.J.R. Jansen, raadslid Hillegom
 • de heer J.S. Nederpelt, raadslid Hillegom
 • de heer J.G. de Bruin, raadslid Lisse
 • de heer B. Lanser, raadslid Lisse

 

Plaatsvervangende leden

 • de heer D. van Egmond, raadslid Hillegom
 • de heer F. Vrijburg, raadslid Hillegom
 • mevrouw M.G. Eekhout-Saiu, raadslid Lisse

 

Ambtelijk secretaris

 • mevrouw ir. E.M.J. Loozen

 

Overige functies externe leden

 • de heer drs. P.A.M. van der Velde:
  • geen
 • mevrouw mr. A. van Outvorst:
  • Senior Beleidsadviseur Sociaal Domein bij de gemeente Haarlem (bezoldigd)