Samenstelling

 

De rekenkamercommissie bestaat uit vijf leden. De gemeenteraden van Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout benoemen elk een raadslid uit hun midden. Elk raadslid heeft een plaatsvervanger. De raadsleden worden voor een periode gelijk aan de zittingsduur van de raden benoemd. De externe leden worden voor vier jaar door de raden  - op basis van een gezamenlijke voordracht van de drie raden – benoemd. De rekenkamercommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

 

Samenstelling

Leden

 • de heer drs. P.A.M. van der Velde, extern voorzitter
 • mevrouw drs. A. van der Veer MA, extern lid
 • de heer J.J.R. Jansen, raadslid Hillegom
 • de heer J.G. de Bruin, raadslid Lisse
 • de heer J.C.P. de Moor, raadslid Noordwijkerhout

 

Plaatsvervangende leden

 • mevrouw drs. J.A. Ringelberg, raadslid Hillegom
 • de heer B. Lanser, raadslid Lisse
 • de heer J.J.J. Beugelsdijk, raadslid Noordwijkerhout

 

Ambtelijk secretaris

 • mevrouw drs. T.C. van Wijck-Stolk

 

Nevenfuncties

 • de heer drs. P.A.M. van der Velde
  • geen
 • mevrouw drs. M. van der Veer MA
  • eigenaar Salire - voor content en onderzoek (bezoldigd)
  • onderzoeker Hogeschool Utrecht - lectoraat Schulden en incasso (bezoldigd)
  • onderzoeker Rekenkamer Metropool Amsterdam (bezoldigd)
  • redacteur en coordinator KindaMuzik.net (onbezoldigd)