Onderzoeken

De rekenkamercommissie Hillegom en Lisse bestaat sinds 1 januari 2019. Voor die datum maakte ook Noordwijkerhout deel uit van de rekenkamercommissie.

Deze rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout startte in 2007 gestart met haar werkzaamheden. Jaarlijks brengt de rekenkamercommissie één of meerdere rapporten uit. Niet alle onderwerpen lenen zich voor een uitgebreid rekenkameronderzoek. De rekenkamercommissie kan in dat geval besluiten tot een andere onderzoekvorm (bijvoorbeeld een quick scan) of tot het opstellen van een rekenkamerbrief aan de raden.

 

De rekenkamercommissie heeft de volgende rapporten en rekenkamerbrieven uitgebracht:

Onderzoeken 2020

Duurzaamheidsbeleid Lisse + bijlagen

> Effectiviteit van het startersbeleid Hillegom en Lisse

 

Onderzoeken 2019

> rekenkamerbrief Hillegom VN-verdrag Handicap

> rekenkamerbrief Lisse VN-verdrag Handicap

> eindrapport NVRR VN-verdrag Handicap

 

Onderzoeken 2018

> rapport re-integratie in Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout (versie Hillegom-Lisse)

> reactie college Hillegom

> reactie college Lisse

> rapport re-integratie in Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout (versie Noordwijkerhout)

> reactie college Noordwijkerhout

 

> bestuurlijk rapport mantelzorgbeleid

> nota van bevindingen mantelzorgbeleid

> reactie college Hillegom

> reactie college Lisse

> reactie college Noordwijkerhout

 

> bestuurlijk rapport Help een burger

> onderzoekrapport Help een burger

> reactie college Hillegom

> reactie college Lisse

> reactie college Noordwijkerhout

 

Onderzoeken 2017

> Verkennend onderzoek EU-arbeidsmigranten (versie Hillegom)

> Verkennend onderzoek EU-arbeidsmigranten (versie Lisse)

> Reactie college Lisse

> Verkennend onderzoek EU-arbeidsmigranten (versie Noordwijkerhout)

> Reactie college Noordwijkerhout

 

Onderzoeken 2016

>rapport omvang juridische dienstverlening

>bestuurlijke reacties rapport omvang juridische dienstverlening

>rapport Samen naar beter, gemeenteraad en governance rondom verbonden partijen deel 1

>rapport Samen naar beter, gemeenteraad en governance en rondom verbonden partijen deel 2

 

Onderzoeken 2015

> Rekenkamerbrief voortgang uitvoering raadsbesluiten n.a.v. rekenkamerrapporten Hillegom

> Rekenkamerbrief voortgang uitvoering raadsbesluiten n.a.v. rekenkamerrapporten Noordwijkerhout

> Gemeentelijk communicatiebeleid Hillegom (versie zonder bestuurlijke reactie)

> Bestuurlijke reactie Hillegom

> Gemeentelijke communicatiebeleid Lisse (versie zonder bestuurlijke reactie)

> Bestuurlijke reactie Lisse

> Gemeentelijk communicatiebeleid Noordwijkerhout (versie zonder bestuurlijke reactie)

> Bestuurlijke reactie Noordwijkerhout

 

 

Onderzoeken 2014

> Regionaal Investeringsfonds Holland Rijnland

> Invloed en sturing op het gemeentelijk afvalbeleid van Hillegom en Lisse

> Rekenkamerbrief, Attendering jaarverslag 2013 Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

 

Onderzoeken 2013

> Uniformiteit in Maatwerk, uitbesteding gemeentelijke diensten aan afval-en groenbedrijf De Meerlanden

> Specifiek deel Hillegom

> Specifiek deel Lisse

> Specifiek deel Noordwijkerhout

 

> Collegeonderzoek in Hillegom, Quick scan over uitvoering van 213a-onderzoek

> Collegeonderzoek in Lisse, Quick scan uitvoering van 213a-onderzoek

> Collegeonderzoek in Noordwijkerhout, Quick scan uitvoering van 213a-onderzoek

 

> Subsidies in Hillegom

> Subsidies in Lisse

> Subsidies in Noordwijkerhout

 

> Weerstandsvermogen Hillegom

> Weerstandsvermogen Lisse

 

> Rekenkamerbrief, Toegankelijkheid openbare gebouwen Hillegom

 

 

Onderzoeken 2012

> Treasurybeleid gemeente Hillegom

> Treasurybeleid gemeente Lisse

> Treasurybeleid gemeente Noordwijkerhout

 

> Schuldhulpverlening

 

 

Onderzoeken 2011

> Inhuur externe adviseurs en arbeidskrachten door de gemeente Noordwijkerhout

 

> Kwaliteit huishoudelijke zorg Wmo

 

> Uitvoering Leerplichtwet

 

 

Onderzoeken 2010

> Bezoldiging en declaratiegedrag van het bestuur en hogere ambtenaren in de gemeente Hillegom

> Bezoldiging en declaratiegedrag van het bestuur en hogere ambtenaren in de gemeente Lisse

> Bezoldiging en declaratiegedrag van het bestuur en hogere ambtenaren in de gemeente Noordwijkerkhout

 

> Behandeling bezwaarschriften gemeente Hillegom

> Behandeling bezwaarschriften gemeente Lisse

> Behandeling bezwaarschriften gemeente Noordwijkerhout

 

 

Onderzoeken 2009

> Methodiek onderhoudsplannen gemeentelijke eigendommen gemeente Hillegom

> Methodiek onderhoudsplannen gemeentelijke eigendommen gemeente Lisse

> Methodiek onderhoudsplannen gemeentelijke eigendommen gemeente Noordwijkerhout

 

> Oorzaken en gevolgen van vertraging grote projecten in de gemeente Hillegom

> Oorzaken en gevolgen van vertraging grote projecten in de gemeente Lisse

> Oorzaken en gevolgen van vertraging grote projecten in de gemeente Noordwijkerhout

 

 

Onderzoeken 2008

> Quick scan speelruimtebeleid gemeente Hillegom

> Quick scan speelruimtebeleid gemeente Lisse

> Quick scan speelruimtebeleid gemeente Noordwijkerhout

 

 

Onderzoeken 2007

> Digitale dienstverlening aan de burgers van Hillegom

> Digitale dienstverlening aan de burgers van Lisse

> Digitale dienstverlening aan de burgers van Noordwijkerhout

 

> Het gebruik van fractieondersteuning in Hillegom

> Het gebruik van fractieondersteuning in Lisse

> Het gebruik van fractieondersteuning in Noordwijkerhout

 

> Sturing en verantwoording in de Wet Werk en Bijstand in de gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout

 

> Doeltreffendheid en doelmatigheid leges gemeente Hillegom

> Doeltreffendheid en doelmatigheid leges gemeente Lisse

> Doeltreffendheid en doelmatigheid leges gemeente Noordwijkerhout

 

 

Onderzoeken 2006

> Inhuur externe adviseurs en arbeidskrachten door de gemeente Hillegom in 2004

> Inhuur externe adviseurs en arbeidskrachten door de gemeente Lisse in 2004