Welkom op de website van de rekenkamercommissie
Hillegom en Lisse

 

De rekenkamercommissie Hillegom en Lisse is met ingang van 1 januari 2019 ingesteld door de gemeenteraden van Hillegom en Lisse. Op deze website treft u naast informatie van en over deze rekenkamercommissie ook de rapporten van haar voorganger, de rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout, aan. Deze rekenkamercommissie hield met ingang van 1 januari 2019 op te bestaan door de bestuurlijke fusie van Noordwijkerhout en Noordwijk.

 

Wat is een rekenkamercommissie?

De rekenkamercommissie is een onafhankelijk orgaan van de drie raden en heeft tot taak het door de gemeentebesturen gevoerde beleid en beheer te toetsen. Dit doet de rekenkamercommissie op drie onderdelen:

 

  • Rechtmatigheid:

voldoet de uitvoering aan de wettelijke kaders en regelgeving?

 

  • Doeltreffendheid:

zijn de beoogde doelen van het beleid bereikt?

 

  • Doelmatigheid:

zijn de beleidsdoelen tegen zo min mogelijk inzet van middelen/kosten bereikt?

 

Missie en doelen van de Rekenkamercommissie

Het doel van de rekenkamercommissie is om inzicht te bieden in de prestaties van de gemeenten als geheel, zodat de gemeenten in de toekomst effectiever en efficiënter kunnen werken. Leren voor de toekomst staat dus voorop.

 

De rekenkamercommissie wil door middel van haar onderzoeken een constructieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van het bestuur van de gemeenten Hillegom en Lisse, in het bijzonder doordat rekenkameronderzoek de controlerende en kaderstellende rol van de gemeenteraden versterkt. Daarnaast wil de rekenkamercommissie aan de burgers van Hillegom en Lisse zichtbaar maken op welke manier de doelstellingen van de gemeenten worden bereikt.

 

Privacyverklaring

De rekenkamercommissie gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met persoonsgegevens om. Hoe de rekenkamercommissie persoonsgegevens verwerkt leest u in de privacyverklaring.