Welkom op de website van de rekenkamercommissie
Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout

 

De rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout is per 1 juli 2007 ontstaan uit de voormalige rekenkamercommissies van Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout.

 

Wat is een rekenkamercommissie?

De rekenkamercommissie is een onafhankelijk orgaan van de drie raden en heeft tot taak het door de gemeentebesturen gevoerde beleid en beheer te toetsen. Dit doet de rekenkamercommissie op drie onderdelen:

 

  • Rechtmatigheid:

voldoet de uitvoering aan de wettelijke kaders en regelgeving?

 

  • Doeltreffendheid:

zijn de beoogde doelen van het beleid bereikt?

 

  • Doelmatigheid:

zijn de beleidsdoelen tegen zo min mogelijk inzet van middelen/kosten bereikt?

 

Missie en doelen van de Rekenkamercommissie

Het doel van de rekenkamercommissie is om inzicht te bieden in de prestaties van de gemeenten als geheel, zodat de gemeenten in de toekomst effectiever en efficiënter kunnen werken. Leren voor de toekomst staat dus voorop.

 

De rekenkamercommissie wil door middel van haar onderzoeken een constructieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van het bestuur van de gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout, in het bijzonder doordat rekenkameronderzoek de controlerende en kaderstellende rol van de gemeenteraden versterkt. Daarnaast wil de rekenkamercommissie aan de burgers van Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout zichtbaar maken op welke manier de doelstellingen van de gemeenten worden bereikt.

 

Privacyverklaring

De rekenkamercommissie gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met persoonsgegevens om. Hoe de rekenkamercommissie persoonsgegevens verwerkt leest u in de privacyverklaring.